Contact

Rendus Accountants & Belastingadviseurs

adres:

Kluizerdijk 1A

5554 XA Valkenswaard

Nederland

Salarisadministratie:

+31 (0)40 20 05 101

informatie:
BTW:
NL8084.03.011.B01
KvK:
17118635

Contactformulier

image image

Klachtenregeling
Mocht u, als opdrachtgever of betrokkene, aanmerkingen hebben op het handelen van een medewerker of op de dienstverlening van Rendus Accountants & Belastingadviseurs dan kunt u zich wenden tot de heer D.P.A.J. van Gerwen van Rendus Accountants & Belastingadviseurs BV.

Een klacht moet schriftelijk worden ingediend en ondertekend en bevat tenminste:
-de naam en het adres van de indiener;
-de dagtekening;
-een duidelijke omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht.

Wij gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden zorgvuldig beoordeeld en vertrouwelijk behandeld. Binnen een week na ontvangst wordt een ontvangstbevestiging en informatie over de procedure van klachtbehandeling toegezonden.

 

Klokkenluiderregeling
Rendus Accountants & Belastingadviseurs heeft een regeling die waarborgt dat personen van buiten onze organisatie en aan haar verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten onze organisatie aan de orde kunnen stellen. Deze regeling leidt ertoe dat meldingen in het kader van deze regeling wordt vastgelegd en vertrouwelijk en tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen.

U kunt zich wenden tot de heer D.P.A.J. van Gerwen van Rendus Accountants & Belastingadviseurs BV.

Download onderstaande bestanden voor meer informatie

Grote bestanden verzenden

Grote bestanden, qua omvang of hoeveelheid kunt u ons ook via WeTransfer zenden via: www.rendus.wetransfer.com.  

Wij zijn hier gevestigd

Nieuwsgierig?
Neem contact met ons op!